#D32F2F
#F44336
#FF5722
#FFEB3B
#00BCD4
#2196F3
#009688
#4CAF50
#8BC34A
Пречиствателна станция - SC 5/3 - Магазин Жилища

Пречиствателна станция - SC 5/3

Пречиствателна станция - SUPERCOMPAKT 5/3    

за  5 еквивалент жители

Повече детайли

3 налични продукти

6 939,00 лв. с ДДС

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - SC 5/3

 

Цялата отпадна вода от къщата / черна и сива, с изключение на дъждовната вода/ бива отделена в първия резервоар /за първично утаяване/.

В първия резервоар, твърдите частици се задържат и постепенно се втечняват.

В този резервоар става отделянето на случайно изхвърлените малки количества замърсители.

Течностите и утаените твърди частици преминават през втория резервоар, наречен аерационен резервоар.

Тук с помощта на един аератор в течността се подава кислород за оптимално смесване и консумация на биологичните отпадъци.

Помпата на Opur Supercompact работи непрекъснато. Аератора лесно може да бъде демонтиран и монтиран отново (за оглед и почистване), без необходимост от изпразване на резервоара.

Третият резервоар е вторият утаечен резервоар (вторично утаяване).

Тук утайката пада на дъното и именно от този резервоар почистената вода се отделя за по-нататъшна употреба. При пускане на системата не е необходимо добавянето на бактерии.

Гаранция - 50 години

За продажби и запитвания: тел.: 02 931 50 61, 02 832 86 73, e-mail: jil@abv.bg