Закупената стока може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба. 

Връщане на стоката се извършва в 14-дневен срок, считано от деня на доставката на стоката.

Условия за връщане

Потребителят следва писмено да информира „Жилища” ЕООД на следния e-mail: jil@abv.bg,  че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:   

  • Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на стоката, която връща.
  • Стоката може да бъде върната от потребителя или от упълномощено от него лице чрез куриерска фирма на адреса на “Жилища” ЕООД: гр. София 1309 , бул. „Столетов” №38, вх.Б, ап.21, телефон 02 931 50 61.
  • Оригинална опаковка на стоката да не е нарушена.
  • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка  на потребителя.
  • До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Жилища ЕООД”, рискът от случайното и повреждане се носи изцяло от потребителя, затова когато се връща с куриерска фирма препоръчваме застраховане на стоката.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, „Жилища ЕООД” ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (на посочена банкова сметка) в срок от седем работни дни от връщането на стоката.

Продуктът е добавен към списъка с желания
Продуктът е добавен за сравнение.