Закупената стока може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба. 

Връщане на стоката се извършва в 14-дневен срок, считано от деня на доставката на стоката.

Условия за връщане

Потребителят следва писмено да информира „Жилища” ЕООД на следния e-mail: jil@abv.bg, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като изискване:   

  • Да предостави банкова сметка, по която ще бъде възстановена заплатената от него цена на стоката, която връща.
  • Стоката може да бъде върната от потребителя или от упълномощено от него лице чрез куриерска фирма на адрес на “Жилища” ЕООД: гр. София 1309 , бул. „Столетов” №38, вх.Б, ап.21, телефон 02 931 50 61.
  • За да се върнат закупените продукти, те трябва да бъдат в изряден търговски вид, без нарушаване на целостта на опаковката.
  • Всички транспортни и други разходи за връщане на стоката са изцяло за сметка на потребителя.
  • До момента на връщане на стоката от страна на потребителя на „Жилища ЕООД”, рискът от случайното и повреждането се носи изцяло от потребителя, затова когато се връща с куриерската фирма препоръчваме застраховане на стоката.

В случай, че потребителят се ползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при изпълнени по-горе условия „Жилища ЕООД” ООД, се задължава да преведе „заплатената цена" по посочена банкова сметка в срок от седем работници от връщането на стоката.

Продуктът е добавен към списъка с желания
Продуктът е добавен за сравнение.